SIFlogo.jpg   Karjala Tournament
7-10 November 2002
Finland
  www.swehockey.se
 
 

Copyright Swedish Ice Hockey Association 2002